wtorek, 27 marca 2018

WAŻNE! Zaktualizowany wniosek do programu Aktywna Tablica [EDYCJA 2018]

Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej zamieściło zaktualizowany wniosek  do programu Aktywna Tablica do wypełnienia przez szkołę. Portal Aktywnatablica.info.pl na jego podstawie na nowo opracował profesjonalny i wyczerpujący przewodnik, jak szkoła może wypełnić prawidłowo ten dokument.


Zwracamy jednak uprzejmie uwagę, by poradnika nie traktować jak – mówiąc językiem uczniowskim – „gotowca” zastępującego uzupełnienie wniosku przez dyrektora szkoły lub upoważnioną przez niego osobę, ale jako  informator ułatwiający pracę.

Zobacz teraz!

wtorek, 13 marca 2018

Jak wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica [EDYCJA 2018]

Trwa druga edycja rządowego programu Aktywna Tablica, w którym szkoły podstawowe mogą otrzymać nawet 14 tysięcy złotych dofinansowania na zakup tablic interaktywnych, zestawów interaktywnych, czyli tablic  z projektorem ultrakrótkoogniskowym, monitorów interaktywnych.
Szkoły wnioski do organów prowadzących mogą składać do 15 kwietnia 2018 r.., organy prowadzące, czyli przeważnie urzędy gmin, miast, dzielnic, przekazują wnioski do wojewodów do 30 kwietnia 2018 r.
Urzędy wojewódzkie sprawdzają i przydzielają dotacje do 15 maja 2018 r.

Z własnego doświadczenia wiemy, że wypełnienie wniosku do programu Aktywna Tablica może przysparzać kłopotów, dlatego przygotowaliśmy profesjonalny i wyczerpujący przewodnik, jak prawidłowo uzupełnić rubryka po rubryce wniosek przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przewodnik, jak prawidłowo wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica [<- KLIKNIJ TUTAJ]

Aktywna Tablica w woj. świętokrzyskim [EDYCJA 2018]

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.Zgodnie z § 8 pkt 1 ust.2 oraz § 9 pkt 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401):


  • dyrektorzy szkół składają wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do dnia 15 kwietnia br.
  • organy prowadzące szkoły występują z wnioskami o udzielenie wsparcia finansowego do Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516  Kielce  w terminie do dnia 30 kwietnia br. (decyduje data wpływu).

Przewodnik, jak prawidłowo wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica [<- KLIKNIJ TUTAJ]


Jeśli chcą Państwo kupić sprzęt w programie Aktywna Tablica do szkoły, a położona jest ona w gminie w województwie świętokrzyskim, prosimy o kontakt z Romanem Pawletą, regionalnym przedstawicielem firmy Image Recording Solutions sp. z o.o.:
tel. 662 025 684